LAATU

Asiakastyytyväisyys etusijalla

AVOIMUUS + LAATU = TEHOKKUUS
Me Mercansissa arvostamme avoimuutta ja laatua, joiden avulla pyrimme ylittämään asiakkaiden odotukset. Sovellamme ennakoivia menettelyjä, jotta voimme tiiviisti valvoa ja arvioida palvelun laatua ja varmistaa, että kaikki toimenpiteet toteutetaan lupauksemme lunastamiseksi.
 • Laajuus: Sovimme aina asiakkaittemme kanssa selvästä palveluiden laajuudesta varmistaaksemme, että odotukset ovat tavoitteiden kanssa linjassa.
 • Palvelutasosopimukset & tulosmittarit: Arvioimme suorituskykyjä reaaliajassa ennalta määrättyjen palvelutasosopimusten ja tulosmittareiden perusteella.
 • Palveluarviot: Järjestämme kuukausittain kokouksia operaatiotiimien välillä palvelun arviointia varten.
 • Tukipalvelupyynnöt: Valvomme tukipalvelupyyntöjen tosiaikaista seurantaa, jotta voimme tunnistaa toistuvat ongelmat.
 • Tyytyväisyyskyselyt: Teemme määräajoin tyytyväisyyskyselyjä yleisen huippuosaamistason mittaamiseksi.
 • Prosessien vertailuanalyysi: Teemme määräajoin asiakasprosessien ja tulosindikaattoreiden arvojen vertailua vertaiskumppaneiden kanssa.
 • Tilinpäätöstarkastukset: Toimitamme palveluarviota koskevan vuosikatsauksen ja loppuvuoden suunnittelun.
Mercans Business Approach Quality and Security Your Data is Safe

Mitä Mercans-sertifikaatit ovat?

TIETOSI OVAT TURVASSA
Kaikki Mercansin toiminnot ja prosessit noudattavat tarkasti kansainvälisiä laatu- ja turvallisuusstandardeja.
 • Ne ovat täysin yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR mukaisia, jotta vältetään jopa 250 000 euron sakot EU-kansalaisten tietojen väärinkäsittelystä.
 • ISO 9001:2008 -sertifioitu (laadunhallintajärjestelmä).
 • ISO/IEC 20000-1:2011 -sertifioitu (tietotekniikkapalvelujen hallinta).
 • ISO/IEC 27001:2013 -sertifioitu (tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä).
 • SOC 1 ja SOC 2 -tarkastettu: Mercansin tiedot ovat luotettavia ja suojattuja.
 • Open Web Application Security Project (OWASP) -järjestön tunkeutumistestauksen ohjeiden noudattaminen.
 • 2 miljoonan USD:n ammatillinen vastuuvakuutus sekä kyberturvallisuus- ja tuotevastuuvakuutukset.