MERCANS-TARJOUS

Innovaatio + näkemykset = suorituskyky

TYÖLLISTÄMISTEHTÄVIEN RATIONALISOINTI MAAILMANLAAJUISESTI
Visioimme ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen tulevaisuuden tienä eteenpäin inhimillisen pääoman hallinnassa. Uskomme teknologian käyttöön prosessien täydentämisessä ja tukemisessa ihmisten pysyessä päätöksentekoprosessin keskipisteessä. Kyse on vain erilaisesta tavasta pohtia teollisuutemme tulevaisuutta.

Kaikki HCM-keskitetty

  • Mercans on tukenut globaaleja organisaatioita viimeiset kaksi vuosikymmentä ja optimoinut niiden inhimillisen pääoman kehitystä. Yhdessä yli 110 maassa toimivien asiantuntijoiden kanssa Mercans tarjoaa inhimillisen pääoman hallintapalveluita, jotka ulottuvat työvoiman hallinnoinnista globaaliin palkanlaskentaan, ammatillisen työvoiman ulkoistamiseen, globaaliin työn ulkoistamiseen, liiketoimintaprosessien ulkoistamiseen ja kykyjenhankintaan.
  • Taustalla ovat vahva toimialaosaaminen, pitkälle kehitetyt menetelmät, kestävät yhteydet asiakkaisiimme ja yhdenmukaisen suorituskyvyn historia; me toimitamme yrityksen koosta, toimialasta tai sijainnista riippumatta.
  • Rekrytointikonsulteillamme on laaja kokemus ehdokkaiden sijoittamisesta maailmanlaajuisesti kaikille organisaatiotasoille ja kaikille aloille, ja he suorittavat mitä hienostuneimpia johtohenkilöiden hakuja.

Kaikki HCM-virtaviivaistettu

SaaS INHIMILLISELLÄ OTTEELLA
Mercans Business Promise HCM Solutions with Human Touch
  • Saat käyttöösi uraauurtavat ohjelmistoalustat työllistämistehtäviin. Toimit vuorovaikutuksessa paikallisten asiantuntijoiden kanssa ja hyödyt veroasioita koskevista ja oikeudellisista neuvontapalveluista ilman toimipisteiden perustamista ulkomaille tai hallinnollisten velvollisuuksien hoitamista.
  • Toisin kuin etäyksiköt ja välinpitämättömät ulkoistusyksiköt, paikalliset tiimimme tukevat sinua milloin ja missä vain tarvitset. Ne tarjoavat yksilöityä, käytännöllistä ja luotettavaa HR-ohjausta ja neuvovat sinua kaikissa vaiheissa.
  • Räätälöimme jokaisen rekrytointiprojektin tarpeitasi vastaavaksi budjetin puitteissa ja tarjoamme laajoja rekrytoinnin ulkoistamis- ja mobilisointiprojekteja, joissa on mukana tuhansia ehdokkaita.

Kaikki HCM-rationalisoitu

YKSINKERTAISUUS VOITTAA MONIMUTKAISUUDEN
Mercans Business Promise Simplicity to Tackle Complexity
  • Yhtenäisillä yksittäissopimuksilla takaamme kaikkien paikallisten palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon sääntöjen ja niihin liittyvien kustannusten täydellisen läpinäkyvyyden. Tarkastele ja analysoi tietoja reaaliajassa ilman monimutkaisia raportteja tai kalliita dataliittymiä.
  • Esimääritetyt ohjelmointirajapinnan integrointitoiminnot ovat yhteensopivia sellaisten tärkeimpien henkilöstöhallintoalustojen kuin SuccessFactors, Workday, Oracle HCM, MS Dynamics jne., kanssa. Seuraa työntekijän lomaa, saldoa palvelussuhteen päättyessä ja siirtosaamisia. Luo maksutoimeksiantotiedostoja, jotka täyttävät palkkaturvajärjestelmän vaatimukset.
  • Kaikki Mercansin järjestelmät ja prosessit ovat yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR kanssa yhteensopivia ja ISO 9001-, 20000- ja 27001 -sertifioituja. Rekisteröityneenä Finpro-asiantuntijana olemme Global Payroll Association -järjestön ja Global Payroll Management Institute -organisaation jäsen.